Nemusíte na to být sami
Jsme tu pro vás

Nabízíme psychologickou a terapeutickou podporu pro děti, rodiče, pedagogy a pro zájemce z řad veřejnosti

Ilustrační obrázek zobrazující dvě přívětivé ženy s otevřenými dveřmi
P R A C U J E M E
  • S dětmi od 6 do 18 let,
  • které mají potíže doma, ve škole nebo mezi vrstevníky.
  • S pedagogy,
  • kteří potřebují podporu v náročném povolání,
  • mají zájem se rozvíjet nebo se chtějí spolu s rodinou
  • zapojit do společného rešení problému dítete.
S rodinami,
které vnímají potíže svého dítěte a mají zájem je rešit.
S kýmkoli, kdo má chuť lépe poznat sám sebe,
získat podporu v obtížné životní situaci
nebo chce získat odstup a lépe se zorientovat
ve svých možnostech.
JAK PRACUJEME
Obrázek znázorňující terapii

Psychoterapeutický rozhovor v nehodnotícím, přijímajícím a bezpečném prostředí poskytujeme dětem, dospělým i rodinám. Terapeutický rozhovor je veden jednou nebo dvěma terapeutkami dle povahy případu (úvodní telefonická konzultace). V případě potřeby pracujeme i online.

Příklad dětské klientely: úzkostné nebo depresivní prožívání dětí, uzavírání se do sebe a nezájem o okolí, nedostatek motivace, strhávání pozornosti, agresivní projevy, hyperaktivita, ostrakizace, šikana, projevy rizikového chování, komunikační a socializační obtíže, poruchy pozornosti, poruchy autistického spektra, jiné nespecifikované potíže, z nichž je poznat, že je dítě v nepohodě.

Příklad podpory pro pedagoga: potřeba ventilovat nahromaděné emoce nebo frustraci, získat podporu v náročné situaci, touha získat odstup, prozkoumat jiný náhled na problém (v práci s třídním kolektivem, s jednotlivci ve třídě, s rodiči žáků, s kolegy...).

Neposkytujeme: individuální diagnostiku dětí ani dospělých, zprávy a posudky, poradenství v oblasti specifických poruch učení, individuálních vzdělávacích plánů atp., nejsme specializované poradenské pracovište pro poruchy autistického spektra, ale nejsou pro nás prekážkou v práci s klientem, neposkytujeme krizovou intervenci pro jednotlivce ani pro třídní kolektivy.

Obrázek znázorňující terapii
Obrázek znázorňující skupinu

Společná setkání rodiny a pedagoga. Balíček tří konzultací (možné opakování): individuální konzultace s rodinou a školou zvlášt, poté společná schůzka – podpora v řešení problematické situace mezi rodiči, dítětem a pedagogem či vedením školy.

Rodičovská skupina pro sdílení s ostatními rodiči, vzájemnou podporu a seberozvoj.

Prorodinné aktivity nabízející rodinám příležitost strávit společně hezký čas, něco spolu zažít...

Ceník služeb ke stažení zde...
Hlásíme se k Etickému kodexu ČAP
O   N Á S

Mgr. Zuzana Snopková
vedoucí centra Slaďme to
snopkova@sdruzenid.cz
608 455 457

„Záleží mi na blízkosti, porozumění a bezpečí
v terapeutickém vztahu.“

Vystudovala kulturní antropologii a bohemistiku v Olomouci, poté absolvovala komplexní šestiletý vzdělávací výcvik Instep v integrativní gestalt psychoterapii (2021).
Pracuje s dospělými (jednotlivci i skupiny), s dětmi i s rodinami. Od roku 2008 lektoruje osobnostně-rozvojové a preventivní programy pro třídní kolektivy ve Sdružení D.
Nejšťastnější je ve společnosti svých nejbližších, v divadle, v kině, na koncertě a se svou černočernou kočkou na klíně.

Více ...

„Věřím, že malým i větším těžkostem se lépe čelí,
když máme podporu, porozumění a respektující prostor,
kde můžeme být sami sebou.“

Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci, absolvovala komplexní šestileté vzdělání v systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha (2016). Ve své praxi se věnuje hlavně dětem, dospívajícím, rodičům a rodinám. Jako psycholožka a lektorka Sdružení D pracuje dlouhodobě také s třídními kolektivy a učiteli. Je vdaná, je máma dvou dětí. Ráda tráví čas v přírodě (v pohybu i v klidu) a taky v kuchyni (pečením dortů na míru).

Více ...

Pokud uvažujete o využití našich služeb,
můžete kontaktovat přímo konkrétní terapeutku.

Pokud vám telefon nezvedáme, věnujeme se zrovna někomu jinému.
Můžete nám napsat stručnou SMS a my se vám ozveme.

K D E   N Á S   N A J D E T E

Prostory centra Slaďme to najdete na adrese 17. listopadu 1165/45 v Olomouci, v 1. a 2. patře budovy.
Pokud je budova zamčená, volejte prosím svou terapeutku (nemáme zvonek).

S P O L U P R A C U J E M E

Program na cestě

Vrstevnické provázení zaměřené na vytvoření dlouhodobého vztahu mezi proškoleným dobrovolníkem a zapojeným dítětem. Tento vztah pomáhá dětem přebírat pozitivní návyky, dává jim možnost sdílet s někým společné zážitky, získat od něj podporu nebo mu může pomoci zorientovat se v těžkých životních situacích.

Dramacentrum

Prožitkové interaktivní vzdělávací programy pro žáky, studenty i pedagogy v oblasti osobnostně-sociální.

Prožitkové interaktivní vzdělávací programy pro žáky, studenty i pedagogy v oblasti osobnostně-sociální.

Slaďme to spadá pod činnost Sdružení D, z.ú.
17. listopadu 1126/43, 77900 Olomouc
IČO 708 65 574
www.sdruzenid.cz