Nemusíte na to být sami…

Jsme tu pro vás


Nabízíme psychologickou pomoc pro děti, rodiče, pedagogy i pro zájemce z řad veřejnosti.

DÍTĚ

Pracujeme s dětmi od 6 do 18 let, které mají potíže doma, ve škole nebo mezi vrstevníky.

RODINA

Pracujeme s rodinami, které vnímají potíže svého dítěte a mají zájem je řešit.

PEDAGOG

Pracujeme s pedagogy, kteří potřebují podporu v náročném povolání, mají zájem se rozvíjet nebo se chtějí spolu s rodinou zapojit do společného řešení problému dítěte.

VEŘEJNOST

Pracujeme s kýmkoli, kdo má chuť lépe poznat sám sebe, získat podporu v obtížné životní situaci nebo chce získat odstup a lépe se zorientovat ve svých možnostech.

Jak pracujeme


PSYCHOTERAPEUTICKÝ ROZHOVOR

V nehodnotícím, přijímajícím a bezpečném prostředí.
  • děti (6–18 let)
  • dospělí (od 18 let)
  • rodina
  • pedagogové
Terapeutický rozhovor je veden jednou nebo dvěma terapeutkami, dle povahy případu (úvodní telefonická konzultace). V případě potřeby pracujeme i online. Ceník je ke stažení zde

Společná setkání

Rodiny a pedagoga.

Rodičovská skupina

Pro sdílení s ostatními rodiči, vzájemnou podporu a seberozvoj.

Prorodinné aktivity

Nabízející rodinám příležitost strávit společně hezký čas, něco spolu zažít.

O nás


PhDr. Hana Dziková
dzikova@sdruzenid.cz
605 276 740
Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci, absolvovala komplexní šestileté vzdělání v systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha (2016).
Ve své praxi se věnuje hlavně dětem, dospívajícím, rodičům a rodinám. Jako psycholožka a lektorka Sdružení D pracuje dlouhodobě také s třídními kolektivy a učiteli.
Je vdaná, je máma dvou dětí. Ráda tráví čas v přírodě (v pohybu i v klidu) a taky v kuchyni (pečením dortů na míru).
„Věřím, že malým i větším těžkostem se lépe čelí, když máme podporu, porozumění a respektující prostor, kde můžeme být sami sebou.“

Mgr. Zuzana Snopková
snopkova@sdruzenid.cz
608 455 457
Vystudovala kulturní antropologii a bohemistiku v Olomouci, poté absolvovala komplexní šestiletý vzdělávací výcvik Instep v integrativní gestalt psychoterapii (2021).
Pracuje s dospělými (jednotlivci i skupiny), s dětmi i s rodinami.
Od roku 2008 lektoruje osobnostně-rozvojové a preventivní programy pro třídní kolektivy ve Sdružení D.
Nejšťastnější je ve společnosti svých nejbližších, v divadle, v kině, na koncertě a se svou černočernou kočkou na klíně.
„Záleží mi na blízkosti, porozumění a bezpečí v terapeutickém vztahu.“
Pokud uvažujete o využití našich služeb, ozvěte se nám. Můžete kontaktovat přímo konkrétní terapeutku

Prostory centra Slaďme to najdete na adrese 17. listopadu 1126/43 v Olomouci, v 1. patře budovy, do níž se vstupuje ze strany od Domu dětí a mládeže.

Centrum podpory spolupráce a školy Slaďme to spadá pod činnost Sdružení D.
http://www.sdruzenid.cz