Jsme mostem pro lepší komunikaci mezi rodinou a školou

o nás


Podporujeme vzájemné pochopení rodiny a školy s ohledem na specifika osobnosti dítěte, rodinného zázemí i kontextu školy. Zvyšujeme schopnost dítěte adaptovat se ve školním prostředí (vztahy s dětmi ve třídě, vztahy s učiteli, respekt k pravidlům a režimu). Pomáháme škole porozumět dítěti i rodině a jejich možnostem. Vytváříme neutrální prostor, který bude reflektovat potřeby všech zúčastněných.

komu pomáháme


DÍTĚ

Pracujeme s dětmi ze 4.-7. tříd, které mají potíže s adaptací ve školním prostředí. Mohou se týkat vztahů s vrstevnky, vztahu k autoritám nebo problémů s přijímáním pravidel.

RODINA

Pracujeme s rodinami, které vnímají problémy svého dítěte a mají zájem je řešit.

ŠKOLA

Pracujeme se školami, které chtějí pochopit širší kontext rodiny dítěte a zapojit se do společného řešení problémů.

jak pomáháme


rodinné aktivity

Rodinné rozhovory

Psychologická podpora rodiny (jednou za 3-4 týdny).
Rozhovory rodina (dítě) + škola + tým Slaďme to (jednou za 3-4 týdny).

Rodinné preventivní a rozvojové aktivity

Program pro rodiny hry na důvěru a spolupráci + preventivní program (1 dopoledne/odpoledne).
Kreativní dílna (1 dopoledne/odpoledne).
Vzdělávací aktivity pro rodiče (2 odpoledne po 4 hodinách).
Společná výprava rodin do přírody.

školní aktivity

Ohniskový program selektivní prevence

Třístupňový diagnostický a preventivní program pro třídu s následnými konzultacemi psychologa.

>> OPSP

Spolupráce s pedagogem

Rozhovory škola + rodina (dítě) + tým Slaďme to (jednou za 3-4 týdny).
Individuální psychologická podpora (jednou měsíčně/dle potřeby).
Sdílení zkušeností mezi pedagogy, kteří mohou a nemusejí být
zapojeni do spolupráce v centru (4x během 10měsíční spolupráce).

volnočasové aktivity

Vrstevnické provázení

Pravidelná setkávání dobrovolníka s dítětem jednou za týden na 2 hodiny, na první schůzce je přítomen rodič. Dobrovolník je student střední nebo vysoké školy, který prochází úvodním školením a pravidelnou intervizí. Vztah dobrovolníka s dítětem je z naší strany pravidelně supervidován.
Záleží nám na tom, aby byly všechny strany do spolupráce zapojeny dobrovolně a se zájmem.
Předpokládaná doba spolupráce je 10 měsíců.
Ať už jste dítě, rodič nebo pedagog a uvažujete o využití našich služeb nebo byste se chtěli dozvědět víc, ozvěte se nám.

Chcete využít našich služeb?


kontakt


PhDr. Hana Dziková
vedoucí centra Slaďme to
dzikova@sdruzenid.cz
605 276 740
Mgr. Zuzana Snopková
snopkova@sdruzenid.cz
608 455 457
Mgr. Markéta Hlavsová
hlavsova@sdruzenid.cz
724 300 114
Bc. Jan Němeček
nemecekjan@sdruzenid.cz
736 424 457

Prostory centra Slaďme to najdete na adrese 17. listopadu 1126/43 v Olomouci, v 1. patře budovy, do níž se vstupuje ze strany od Domu dětí a mládeže.

Centrum podpory spolupráce a školy Slaďme to spadá pod činnost Sdružení D.
http://www.sdruzenid.cz